In memoriam


Astrid De Laender

03-08-1938 - 15-04-1993

Deze bladzijde wil hulde brengen aan wijlen Astrid De Laender, stichter van en lesgeefster aan de gelijknamige accordeonschool uit Oostende (De Oostendse accordeonschool Astrid De Laender).
Haar school was in Oostende en omstreken en ook ver daarbuiten bekend en had steeds een groot aantal leerlingen. De school van Astrid en ook haar individuele leerlingen hebben steeds hoge prijzen weggekaapt in vermaarde wedstrijden in zowel binnen- als buitenland, en verscheidene van haar leerlingen hebben later ook carriere gemaakt als beroepsmuzikant, zowel als uitvoerders, als muziekpedagogen of beide.
Er zijn ook verscheidene plaatjes uitgebracht door de groep.
Astrid zelf begon op jonge leeftijd accordeonlessen te volgen bij August Vanhoutte en was daarbij ook leerlinge aan het Stedelijk Muziekconservatorium van Oostende en later ook aan het Koninklijk Conservatorium te Gent waar Will Tura één van haar medestudenten was.
Ook heeft Astrid, naast accordeon spelen en les geven talloze muziekstukken voor haar geliefde instrument geschreven. Twee opvallende stukken uit haar repertoire waren "Weekend te Oostende", waarin verscheidene Oostendse taferelen op prachtige wijze muzikaal verbeeld worden, en "Katharina", een stuk dat ze schreef ter nagedachtenis van haar leerlinge Katharina "Katrien" Blomme, die op 11 mei 1972 jammerlijk verongelukte.
Dit voorval was een enorme klap voor zowel de medeleerlingen, want de leerlingen van Astrid vormden een hechte groep, als voor Astrid zelf, die altijd zeer met haar leerlingen begaan was en een beetje een moederfiguur was.

Naast haar voldoening die de muziek haar schonk heeft Astrid ook haar deel gehad aan de problemen die het leven met zich kan meebrengen.
Zo is ze na een lange tijd van echtelijke problemen door een echtscheiding gegaan, dit kwam duidelijk tot uiting toen ze het woord nam in haar galaconcerten die met de jaarlijkse prijsuitreiking gepaard gingen. Daar heeft ze dikwijls, vanuit haar hart, voor kippevelmomenten en vochtige ogen bij het publiek gezorgd.
Deze galaconcerten waren trouwens heel presitigieus, Astrid was er terecht heel fier op. Ze gingen jaren door in Het Witte Paard te Oostende, nadat deze mooie zaal afgebrand was werden de concerten gedaan in respectievelijk het Casino Kursaal, het Feest- en Cultuurpaleis en Zeezicht.
Toen ze dan, na een nieuw huwelijk, weer geluk gevonden had, werd ze door kanker getroffen, een ziekte waaraan ze jammer genoeg veel te vroeg bezweken is.
Astrid, het ga je goed, je oud-leerlingen zullen je nooit vergeten.

Fotogalerij

Klik op de foto's voor groot formaat en ga door de foto's met de pijltjes.


Lees hieronder een historisch overzichtje uit een krantenartikel: